doc. RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

Garance a výuka předmětů

 • Biologie (pro 1. ročník oboru Agropodnikání), 
 • Ekologie B (pro 1. ročník oboru Pozemkové úpravy převody nemovitostí), 
 • Ekologie a ekofyziologie živočichů (pro 1. ročník-navazující oboru Biologie a ochrana zájmových organismů), 
 • Chov krmných organismů pro akvaristiku a terarristiku (pro 2. ročník oboru Biologie a ochrana zájmových organismů), 
 • Speciální zoologie (pro 1. ročník Biologie a ochrana zájmových organismů): spolugarant pro část "bezobratlí" až ryby, 
 • Systematika CITES živočichů (pro 1. ročník Biologie a ochrana zájmových organismů): část "bezobratlí", 
 • Základy ekologie (pro 2. ročník oboru Biologie a ochrana zájmových organismů), 
 • Zásady zpracování vědecké práce (pro 2. ročník oborů: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Biotechnologie, Dopravní a manipulační prostředky, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině a Zootechnika), 
 • Zemědělská zoologie (pro 1. ročník Agroekologie, Biotechnologie, Zemědělství, Zootechnika): spolugarant pro část "bezobratlí" až ryby

Výzkumné zaměření

 • Ekologie vodního prostředí: interakce vodních živočichů s primárními producenty
  • potravní biologie našich druhů ryb (zahrnuje i stravitelnost řas tolstolobikem bílým a možnosti enzymatické detoxifikace mikrocystinu rybami)
  • vztahy vodních bezobratlých k abiotickým faktorům vodního prostředí
  • hydrobiologie: bentos, fytofilní bentos a zooplankton

Témata bakalářských a diplomových prací

 • konkrétní témata jsou k nahlédnutí zde

Nejvýznamnější publikace


Výběr z publikací 

 • Pípalová I., 2002. Initial impact of low stocking density of grass carp on aquatic macrophytes. Aquatic Botany, 73: 9-18. 
 • Šetlíková, I., Wiegand, C., 2009. Hepatic and branchial glutathione S-transferases of two fish species: Substrate specificity and biotransformation of microcystin-LR. Comparative Biochemistry and Physiology C, 149(4): 515-523.
 • Bláha, M., Šetlíková, I., Musil, J., Policar, T., 2013. No reason for keeping 0+ perch (Perca fluviatilis L.) with prey fish. Aquaculture International. 21(4): 883-896.
 • Šetlíková I., Bláha M., Edwards-Jonášová M., Dvořák J., Burianová K., 2016. Diversity of phytophilous macroinvertebrates in the polycultures of semi-intensively managed fishponds. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters 60: 59-60.