prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.


Garance a výuka předmětů

 • Anatomie a morfologie rostlin
 • Biologický monitoring
 • Ekologie a ekofyziologie rostlin
 • Ekologie B
 • Ekologie mokřadů
 • Fyziologie rostlin
 • Základy ekologie
 • Zásady zpracování vědecké práce


Témata bakalářských a diplomových prací

 • témata jsou ke stažení zde


Výzkumné zaměření

 • ekofyziologie mokřadních rostlin, ekologie mokřadů, cyklus uhlíku v mokřadech, mokřady v zemědělské krajině


Nejvýznamnější publikace

 • Čížková, H., Květ, J., Comín, F.A., Laiho, R., Pokorný, J., Pithart, D., 2013: Actual state of European wetlands and their possible future in the context of global climate change. Aquatic Sciences 75: 3-26.
 • Krolová M., Čížková H.,J. Hejzlar J., Poláková S. 2013. Response of littoral macrophytes to water level fluctuations in a storage reservoir. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. DOI: 10.1051/kmae/2013042.
 • Dušek J., Čížková H., Stellner S., Czerný R., Květ J. 2012. Fluctuating water table affects gross ecosystem production and gross radiation use efficiency in a sedge-grass marsh. Hydrobiologia 692: 57-66.
 • Rejšková A., Čížková H., Brom J., Pokorný J., 2012: Transpiration, evapotranspiration and energy fluxes in a temperate wetland dominated by Phalaris arundinacea under hot summer conditions. Ecohydrology 5: 19–27.
 • Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., 2012: Depth limit of littoral vegetation in a storage reservoir: A case study of Lipno Reservoir (Czech Republic). Limnologica, 42: 165-174.
 • Dickopp J., Kazda M., Čížková H., 2011: Differences in rhizome aeration of Phragmites australis in a constructed wetland. Ecological Engineering 37: 1647– 1653.
 • Dušek, J., H. Čížková H., Czerný R., Taufarová K., Šmídová M., Janouš D., 2009: Influence of summer flood on the net ecosystem exchange of CO2 in a temperate sedge-grass marsh. Agricultural and Forest Meteorology 149: 1524-1530.
 • Zemanová, K., Čížková, H., Edwards, K., Šantrůčková, H., 2008: Soil CO2 efflux in three wet meadow ecosystems with different C and N status. Community Ecology 9: 49-55.
 • Květ, J., Pokorný, J., Čížková, H., 2008: Carbon accumulation by macrophytes of aquatic and wetland habitats with standing water. Proceedings of the National Academy of Sciences, Indi, Ssction B – Biological Sciences 78: 91-98.
 • Dušek, J., Picek, T., Čížková, H., 2008: Redox potential dynamics in a horizontal subsurface flow constructed wetland used for wastewater treatment: Results of continuous measurements in situ. Ecological Engineering 34: 223-232.
 • Picek, T., Čížková, H., Dušek, J., 2007: Greenhouse gas emissions from a constructed wetland – plants as important source of carbon. Ecological Engineering 27: 153-165. 
 • Čurn, V., Kubátová, B., Vávřová, P., Křiváčková-Suchá, O., Čížková, H., 2007: Phenotypic and genotypic variation of Phragmites australis: Comparison of populations in two human-made lakes of different age and history. Aquatic Botany, 86: 321-330. 
 • Křiváčková-Suchá, O., Vávřová, P., Čížková, H., Čurn, V., Kubátová, B., 2007: Phenotypic and genotypic variation of Phragmites australis: A comparative study of clones originating from two populations of different age. Aquatic Botany 86: 361-368. 

Mezinárodní projekty 

 • 1993 – 1994: Effects of interaction between eutrophication and major environmantal factors on the ecosystem stability of reed vegetation in European land-water ecotones. Projekt 3. rámcového programu EU č. EV5V-CT92-0083, subkontakt č. CIPDCT925064. 
 • 1996-97: Ecophysiological causes of wetland plant zonation. Projekt Švýcarského národního fondu ( Swiss National Foundation) ve spolupráci s Univerzitou v Bernu.
 • 1996-99: Dynamics and stability of reed dominated ecosystems in relation to major environmental factors that are subject to global and regional anthropogenically induced changes (EUREED II). Projekt 4. rámcového programu EUč. ENV4-CT95-0147, subkontakt  č. IC20-CT-960020.

Národní projekty

 • Projekty  zaměřené na různé aspekty ekofyziologie a ekologie mokřadní vegetace (GAČR 206/96/0589, GAČR 206/00/1113, GAČR 206/02/1036, GAČR 526/06/0276, GAČR P504/11/1151).

Spolupráce