doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.Garance a výuka předmětů - doktorský stupeň

 • Aplikovaná ekologie, Ekologie obratlovců

Garance a výuka předmětů - magisterský stupeň

 • Garance
  • Ekologie a ekofyziologie živočichů, Ornitologie zaměřená na CITES, Toxikologie rostlin a živočichů
 • Podíl na výuce
  • Ekologie mokřadů, Vývojová ekologie


Garance a výuka předmětů - bakalářský stupeň

 • Systematika CITES živočichů, Chov exotických ptákůTémata bakalářských a diplomových prací

 • zadání v tomto školním roce jsou zde - veškerá témata jsou zadána

Výzkumné zaměření

 • biologie některých skupin obratlovců (ptáků, savců, ryb), zaměřená zejména na jejich ekologii, fyziologii a ekofyziologii
 • biologie invazního druhu mechovky Pectinatella magnifica


Publikační činnost

 • seznam je ke stažení zde

Nejvýznamnější projekty 

 • Spoluřešitel projektu Zvýšení atraktivnosti studia nových studijních oborů na Zemědělské fakultě a spolupráce na přípravě středoškolských studentů pro studium na VŠ (rozvojový projekt MŠMT pro rok 2006). 
 • Řešitel projektu FRVŠ 3282/2005: „Modernizace výuky ekologických disciplín“ – 50% (2005). 
 • Spoluřešitel projektu FRVŠ 1916/2003 (nositel grantu RNDr. I. Šetlíková): „Modernizace výuky cvičení ze zoologie“ – 50% (2003). 
 • Spoluřešitel projektu IAA 6093105: Typy ichthyocenóz a biotická intergrita toků v návaznosti na „zdraví“ říčních systémů v České republice“ – 30% (2002 – 2003) (hl. řešitel doc. Ing. P. Hartvich, CSc.) 
 • Spoluřešitel projektu GAČR P503/12/0337: Invazní mechovka Pectinatella magnifica v České republice: její biologie a sekundární metabolity (2012 – 2016) (hl. řešitel doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D., Farmaceutická fakulta VFU Brno).
 • Řešitel projektu GA JU 081/2016/Z: Funkce vody v kulturní krajině v období klimatické změny (2016-2018)

Další aktivity na JU v Č.B.

 • Člen vědecké rady ZF JU 
 • Člen oborové rady ZF doktorského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí, oboru, Aplikovaná a krajinná ekologie 
 • Člen odborné komise pro ochranu pokusných zvířat ZF JU
 • Garant studijního oboru „Biologie a ochrana zájmových organismů“ - Bc. i Mgr. stupně
 • Člen Etické komise JU
 • Člen Rady pro vnitřní hodnocení JU
Ukázky z fotoarchivu - muestreo de archive de fotografías - samples of photoarchive