Ing. Karel Suchý, Ph.D.


Garance a výuka předmětůZákladní informace

  • od roku 1985  jako odborný asistent na katedře rostlinné výroby, později na katedře ekologie (nyní katedře biologických disciplín) 
  • od ledna 2007 pověřený proděkan pro pedagogickou činnost Zemědělské fakulty JU v ČB; od ledna roku 2008 oficiálně proděkan pro pedagogickou činnost Zemědělské fakulty JU v ČB.


Nejvýznamnější publikace