Lidé

Pedagogičtí pracovníci - interní

doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D. (vedoucí katedry, docent)
budova J; místnost J301,
telefon: 387 772 757; e-mail: rajchard@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: pondělí 13:15-16:30
doc. RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D. (tajemnice katedry, docentka)
budova J; místnost J302,
telefon: 387 772 765; e-mail: setlik@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: dle dohody přes e-mail
prof. RNDr. Hana Čížková, CSc. (profesorka)
budova J; místnost J203,
telefon: 387 772 750; e-mail: hcizkova@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: dle dohody
doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D. (docent)
budova J; místnost J202,
telefon: 387 772 756 (volat mi nezkoušejte); e-mail: jnav@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 11:30-12:00 
Ing. Zuzana Balounová, Ph.D. (odborná asistentka)
budova J; místnost J216,
telefon: 387 772 753; e-mail: baloun@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: úterý 13:00-15:00, jinak dle dohody
Mgr. Michal Berec, Ph.D. (odborný asistent)
budova J; místnost J303,
telefon: 387 772 764; e-mail: michal.berec@seznam.cz
konzultační hodiny: dle dohody
RNDr. Markéta Slábová, Ph.D. (odborná asistentka)
budova J; místnost J316,
telefon: 387 772 761; e-mail: mslabova@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: pondělí 9:00-11:30
Ing. Karel Suchý, Ph.D. (odb. asistent, proděkan pro ped. činnost)
budova J; místnost J215,
telefon: 387 772 751; e-mail: suchy@zf.jcu.cz
konzultační hodiny: dle dohody

Technici katedry

Petra Homolková (sekretářka katedry)
budova J; místnost J302,
telefon: 387 772 752; e-mail: phomolkova@zf.jcu.cz
Ing. Marcela Plsová (technička fyziologie, botaniky a biologie)
budova J; místnost J215,
telefon: 387 772 758; e-mail: plsova@zf.jcu.cz
Václav Němec (technik katedry a zoologie)
budova J; místnost J316,
telefon: 387 772 762; e-mail: vnemec@zf.jcu.cz

Pedagogičtí pracovníci - externí

Doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha 
 • výuka předmětu Chronobiologie (pro Mgr. studium oboru BOZO)
PhDr. Kateřina Klápšťová
 • Náprstkovo muzeum Praha
 • výuka předmětů Mimoevropské etnografické artefakty I (pro Bc studium oboru BOZO) a Mimoevropské etnografické artefakty II (pro Mgr. studium oboru BOZO)
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
 • Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda
 • výuka předmětů Pěstování kaktusů (pro Bc studium oboru BOZO) a Botanika sukulentních rostlin (pro Mgr. studium oboru BOZO)
Doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.
Doc. Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.

 • Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha
 • výuka předmětů Tropická rostlinná společenstva a Užitkové rostliny tropů a subtropů (oba předměty pro Mgr. studium oboru BOZO)
Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.
RNDr. Jan Ponert
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha/Botanická zahrada Hl. m. Prahy
 • výuka předmětu Orchideologie (pro Mgr. studium oboru BOZO)
Ing. Zdeněk Roule
 • Čepro, a.s. 
 • výuka předmětu Pěstování orchidejí (Bc. studium oboru BOZO)
Mgr. Pavla Říhová
 • Česká inspekce životního prostředí Praha
 • výuka předmětů Zbožíznalství CITES (pro Bc. studium oboru BOZO) a Determinace produktů z organismů chráněných CITES (pro Mgr. studium oboru BOZO)
Mgr. Jitka Jančúchová Lásková
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha
 • podíl na výuce předmětu Chov exotických ptáků (pro Bc. studium oboru BOZO)
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
 • Právnická fakulta UK Praha
 • výuka předmětů Legislativa ochrany přírody v ČR a EU (pro Bc. studium oboru BOZO), Právní úprava ochrany a nakládání se zájmovými organismy, Základy environmentálního a zemědělského práva (pro Mgr. studium oboru BOZO)

PGS studentky a studenti

Ing. Matěj Baloun (distanční)
vedoucí: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Ing. František Hovorka (distanční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Ing. Eva Ježková (prezenční)
vedoucí: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Ing. Jiří Kučera (prezenční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Ing. Zdeněk Roule (distanční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Ing. Lucie Slavíková (prezenční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Mgr. Ing. Helena Straková (prezenční)
vedoucí: Mgr. Michal Berec, Ph.D.
Mgr. Vladimír Suchý (distanční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Ing. Richard Svidenský (distanční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Ing. Vendula Moravcová (prezenční)
vedoucí: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D.
Ing. Jitka Vítková (prezenční)
vedoucí: prof. RNDr. Hana Čížková, CSc.
Ing. Lucie Vršecká (prezenční)
vedoucí: doc. RNDr. Ing. Josef Rajchard, Ph.D./ Mgr. Michal Berec, Ph.D.