Ing. Zuzana Balounová, Ph.D.


Garance a výuka předmětů

  • Diplomový seminář; Ekologie a ekofyziologie rostlin; Pěstování akvarijních rostlin; Rostliny v teraristice; Systematika CITES rostlin; Základy vědecké prezentace

Témata bakalářských diplomových prací

  • ke stažení jsou zde

Výzkumné zaměření

  • Studium různých aspektů biologie a ekologie rostlin a rostlinných společenstev. Pozornost je soustředěna zejména na:
    • evropské terestrické orchideje  (spolupráce s BF JU - GA ČR č. 1549/94, s Department of Plant Ecology University v Utrechtu - zahraniční stáže, společné publikace, se Západočeským muzeem v Plzni - dlouhodobé sledování populace  kriticky ohroženého druhu Spiranthes spiralis);
    • vegetaci rybníků a štěrkopískových jezer v BR Třeboňsko;
    • výzkum invazní mechovky Pectinatella magnifica


Publikační činnost


Členství v institucích a organizacích